Mentimun merupakan jenis sayuran yang masuk ke dalam keluarga tanaman seperti semangka dan labu. Mentimun mempunyai kadar air yang sangat […]

  • 1
  • 2